Redakcja

Szymon Beźnic – obszar zainteresowań: religioznawstwo, socjologia, mniejszości etniczne i religijne, uprzedzenia i stereotypy, Shoah, stosunki polsko-żydowskie, metodologia badań społecznych i marketingowych. Publikacje m.in. w periodykach: „Przegląd Religioznawczy”, „Kwartalnik Religioznawczy NOMOS”, „Studia Laurentiana”, „Państwo i Społeczeństwo”.

Sławomir Lippki – obszar zainteresowań: religioznawstwo, filozofia religii, mniejszości etniczne i religijne, uprzedzenia i stereotypy, stosunki polsko-żydowskie. Publikacje m.in. w periodykach: „Przegląd Religioznawczy”, „Kwartalnik Religioznawczy NOMOS”.

Reklamy